وام قرض الحسنه خانواده بزرگ از دم قسط

مجموعه از دم قسط در راستای بالا بردن قدرت خرید اقشار عمومی جامعه، اقدام به افتتاح صندوق های وام بدون بهره بین کاربران سایت نموده است.
متقاضیان وام قرض الحسنه پس از تکمیل فرم ثبت نام وام قرض الحسنه به گروه های 10 نفری تقسیم میشوند و پس از قرعه کشی، با ترتیب اعلام شده وام خود را دریافت مینمایند.
بدیهی است که مدیریت صندوق جهت اطمینان از پرداخت به موقع اقساط وام گیرندگان و همچنین متضرر نشدن اعضای صندوق، نسبت به استعلام حساب بانکی متقاضیان مینماید.
توجه : باز پرداخت وام 10 ماهه میباشد و مبلغ وام دریافتی به 10 قسط مساوی تقسیم میشود.

فرم ثبت نام وام قرض الحسنه